Warunki korzystania z formularza kontraktowego

 

 1. Korzystanie z Formularza kontaktowego za pośrednictwem Serwisu dostępne jest wyłącznie dla osób, które spełniają poniższe warunki:
  1. Użytkownik jest osobą fizyczną,
  2. Użytkownik ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku gdy Użytkownikiem jest osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego,
  3. Użytkownik dokona czynności, celem skorzystania z Formularza kontaktowego, Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:
   1. wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz treści wiadomości,
   2. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Polityki prywatności oraz że akceptuje on ich postanowienia,
   3. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie,
   4. potwierdzenie, że wyraża zgodę na otrzymywanie ofert handlowych drogą elektroniczną
   5. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij wiadomość”.
  4. Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych, jak również podawanie danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia oraz podanie adresu e-mail, którego nie jest się właścicielem, bez jego zgody.
  5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
  6. Szczegółowe warunki ochrony danych osobowych są zawarte w Polityce prywatności.